ce dogNuuuu har jag öst på guld så nu får den vara färdig. Stal foton från #usethisbokkei taggen och det blev Nikki's hund som fick låna ut sitt ansikte denna gång. Tack för lånet ♥
Gjord med faber castell och holbeinpennor, posca, mangaka marker, en gnutta akvarell och fyrtiofem marianne.

 
Translation.
Now I have thrown gold at it so now it should be finished. Stole the photo from the #usethisbokkei tag and it was Nikki's dog that lended his face this time. Thanks for the loan ♥
Made with faber castell and holbeinpennor, posca, mangaka marker, a touch of aquarelle and fortyfive marianne canides.

Live på en söndagUpptäckte att vi har mycket bättre internet i stugan än jag trodde vi skulle ha, så testar att sända live en stund. Ifall det är någon mer än jag som bara sitter hemma och ugglar utan något vettigt att göra, så kan ni fördriva tiden med att kika en stund då jag ritar ^^

För att chatta skriv ditt namn som ett meddelande i chattrutan och skicka, sen är det bara att chatta järnet.


 
 
Translation.
Discovered that we have much better Internet in the cabin than I thought we would have, so I'm testing to broadcast live for a while. If there is any more than me that are just sitting at home without anything to do you can pass the time by looking at when I draw for a moment if you want to^^

To chat, first write your name as a message and send, then just chat away.

Sånt där

Jag har inte
 • en pennvässare
 • några fler marianne
Jag har
 • prickiga naglar
 • en ny teckning som jag påbörjat
 • lösa trådar på min tröja
 • jättemånga marianne i min mage

Translation.
I don't have
 • a pencil sharpener
 • some more Marianne candies
I have
 • dotts on my nails
 • a new drawing I started
 • loose threads on my sweater
 • very many marianne in my stomach

Kattikoner och det här med pengar

Sjuuuukt svårt att få ett bra foto på guldfärgen, slängde upp en liten film på instagram där man kanske ser bättre. Så här blev iaf katten, är CultOfSallys katt som jag fick äran att sno till den här bilden.

Har funderat på att eventuellt börja ta på mig att göra beställningar i den här stilen på husdjurs porträtt.
Tar ju väldigt sällan på mig beställningar. Men lite sugen på att börja om jag får göra den här typen av beställningar.

Har varit en ivrig diskussion på min instagram i några dagar nu ang prissättning. Är intressant att läsa vad alla tycker. Hade en tanke i bakhuvudet om ungefär vilken prisnivå jag tänkte sikta på, så slängde ut frågan om vilka priser folk var villiga att betala. Fick alla möjliga förslag, varav merparten dock var väldigt låga. Vilket jag till viss del kan förstå, varför skulle man vilja betala massa pengar om man slipper.

Men samtidigt tycker jag inte det är rimligt att folk ska behöva arbeta för en timlön på bara några kronor, oavsett vad folk jobbar med. Jag förklarade varför jag inte kunde göra ett porträtt för tex 20 dollar(131kr), att det inte blir många kr över till mig efter att skatt och material osv är betalat och att jag måste ta mellan 700 kr och 1000 kr för att det ska vara värt för mig att göra en bild i a5 storlek. 
Men då blev det kommentarer åt andra hållet istället att det var för billigt. Så sjukt svårt att veta vart det är vettigt att lägga sig.
Jag vill ju ha ok betalt för det jag gör men samtidigt vill jag att folk ska ha råd att beställa något. Den där nivån där båda sidorna är nöjda är så sjukt svår att hitta och jag blir lite galen då jag tänker på det. Tycker ju själv det är självklart att även folk som sysslar med hantverk ska kunna ta vettigt betalt.

Vart ligger dina tankar kring såna här grejer?

 
Translation.
Soooo difficult to get a good photo of the gold color, did a short film on instagram where you might see the effect better . So here it is, the cat is CultOfSallys cat that I was honored to steal a photo of to do this portrait.

Have thought about possibly begin to take it upon myself to make comissioned orders in this style of pet portraits. I very rarely do commissions. But a little eager to start if I can do this kind of orders.
Have been an discussion on my instagram for a few days now about pricing. Is interesting to read what everyone thinks. Had a thought in the back of the head on about what price level I was going to aim for, so threw out the question of what prices people were willing to pay. Got all sorts of suggestions , most of which , however, was very low. Which I can partially understand , why would you want to pay lots of money if you do not have to.
But at the same time I do not think it is fair that people should have to work for an hourly wage of less than a dollar, regardless of what people are working with.

I explained why I could not do a portrait for example, $ 20, there will not be much left for me after tax and materials etc. are paid. That I have to take between 106usd and 152 usd for it to be worthwhile for me to make an image in a5 size. But then I got comments the other way around that it was too cheap.
So damn hard to know what price that makes sence.
I want to have ok paid for what I do but at the same time , I want people to be able to afford to order. That level where both sides are happy is so friggin hard to find and I get a little crazy when I think about it . Certainly think that also people who engage in crafts should be able to charge and get money for their hard work.

Where are your thoughts on these kinds of stuff ?

My new love

 


Påsken är över, jag är mätt och pennorna är framsläpade igen. Dagen har spenderats med att ligga och jäsa i soffan och ritar nu mönster bakom katten med Posca. Posca är vattenbaserade heltäckande markers, inte transparenta som Letrasets och Copics markers alltså. 

Har velat testa dom så länge men det har aldrig blivit av, till slut fick jag tummen ur och köpte en bunt innan vi lämnade Tokyo. Och jag friggin älskar dom! Vill rita på precis allt! Farligt nu då man tillfälligt bor i svärmors extrahus. Risken finns att då hon får tillbaka huset så är alla möbler täckta med nya krispiga linjer och mönster.
 
Translation.
Easter is over and the pens are back again. The day was spent hanging in the couch and to draw pattern behind the cat with Posca. Posca is water-based markers, not transparent as Letrasets and Copics markers. Have wanted to try them a long time but never had, finally I got the thumb out and bought a bunch before we left Tokyo. And I friggin love them! Want to draw on just about everything! Dangerous now when  we  are temporarily living my mother in-laws extra house. The risk is that when she gets back the house all the furniture is covered with new crisp lines and patterns.

Katt katt och mer katt!Hade ett blått ark som jag så gärna ville sätta pennorna i men visste inte alls vad jag skulle rita. Bad mina följare på instagram om hjälp, att de skulle  tagga en bild med #usethisbokkei så jag skulle hitta en bild som jag blev inspirerad av att utgå ifrån.
Huxflux blev jag skitpepp på att rita den här katten. Tack CultOfSally för inspirationsboosten!

Och tack alla ni som skrivit till mig ang mitt förra inlägg, uppskattar så mycket att ni delar med er av era tankar! ♥ 


 
Translation.
Had a blue sheet of paper that I was so keen to draw on but did not know at all what I wanted to draw. Asked my followers on instagram for help, that they would tag a photo with #usethisbokkei so I would find a picture that I was inspired to start from. Hokus pokus I got stoked to draw this cat. Thanks CultOfSally for the insporation boost! And thank you to everyone who wrote to me regarding my last post, so much appreciate that you share your thoughts with me! ♥

Den där stressen och prestationsångesten.Skrivit texter och designat om skötselråd, kundregister och informationsblad till studion i några dagar nu.
Har så mycket inspiration och vill organisera och dona och fixa i studion. Är snart dags att börja tatuera igen.

Är såååå peppad samtidigt som jag är en gnutta nervös. Är ju trots allt ett och ett halvt år sen jag rörde en tatueringsmaskin.
Innan jag åkte hade jag lite ansträngt förhållande till mitt yrke, jag älskar verkligen att tatuera men, ett stort men, stressen och pressen som hör till blev lite för tung. Jag har en tendens att tacka ja till allt och det var inte ovanligt att jag efter jobbet slängde i mig mat och sen fortsatte rita motiv till kunder, jobbade, fixade och donade tills klockan var långt efter tolv på natten. Men ändå vaknade jag med ont i magen och kände att tiden inte räckte till och att inget jag gjorde riktigt dög och blev bra nog. Jag började få ont i magen av att lämna lägenheten, visste att då jag handlade kunde det dyka upp ett huvud bakom brödhyllan som ville prata tatuering eller då telefonen ringde att det kunde vara en kund som i sista stund ville ändra sitt motiv som jag redan lagt femton timmar på att rita. Sista tiden då jag gick till jobbet på morgnarna ville jag bara lägga mig ner, sparka och slå i backen och grina som ett  frustrerat barn. Det kändes inte alls hållbart. Så jag tog en paus.

Nu är jag tillbaka igen, superpeppad och har så mycket ideer och inspiration som jag bara vill kräkas ut över studion. På ett bra sätt alltså, bra kräks, tänk regnbågskräks!
Har bestämd att jag ska säga nej oftare till sånt som ger mig ont i magen. Så att jag ska kunna lägga mer tid och ork på sånt som jag faktiskt känner att jag skulle kunna göra något riktigt bra av. Både för min skull och för mina kunders skull.

Är samtidigt jag så rädd att jag ska hamna tillbaka i gamla spår igen. Vet ju hur lätt det är att tänka "säg tack men jag kan tyvärr inte ta på mig det. Säg nej, neeeeej!" samtidigt som munnen häver ur sig ett "jomenvisstkanjaggöradet, jag bokar in dig på juldagen och kanske en extra sittning på nyårsdagen för de dagarna har jag inte bokat in någon kund än."Translation.
Have been writing texts and redesigned the care instructions, customer lists and information sheets to the studio for a few days now.
Have so much inspiration and want to organize and fix stuff in the studio. It is Almost time to start tattooing again. I'm Soooo psyched while I'm a little bit nervous. After all it is one and a half years since I touched a tattoo machine .
Before I went I had a bit strained relationship with my profession. I really love to tattoo but, a big but, the stress and pressure associated with it became a bit too heavy . I have a tendency to say yes to everything and it was not uncommon for me after work I threw is the food in my mouth and then proceeded to draw designs to customers, worked , tweaked and fixed until the clock was well after midnight. But when I woke up I had a stomach ache and felt that there was not enough time and that nothing I did really was good enough. I started to get a stomach ache to leave the apartment, I knew that when I went shopping for groceries it could turn up a head behind the bread shelf that wanted to talk about tattoos, or when the phone rang that it could be a customer at the last minute wanted to change his tattoo motif that I already put in fifteen hours to draw. The last period when I went to work in the mornings , I just wanted to lie down, kick and hit the ground and cry like a frustrated child. It felt not at all sustainable . So I took a break.
Now I'm back again, super psyched and have so much ideas and inspiration that I just want to vomit out in the studio. In a good way , good vomit , think rainbow vomit! Have determined that I will say no more often to things that gives me a stomach ache . To allow me to put more time and energy on things that I actually feel like I could do something really good with. Both for me and my costomers sake. At the same time I am so scared that I 'll end up back in the old groove again . I know how easy it is to think " say thanks but unfortunately I can not do that . Say no , noooooo ! " while the mouth says "wellofcourseIcandothat, I book you in on Christmas Day , and maybe an extra seating on New Year's Day for those days I have not booked any customer yet. "


Time lapse and exhibitionYay, dags för time-lapse igen!

Lämnade en bunt med målningar i Tokyo nu då vi åkte. De ligger nu och väntar där på att få vara del av en utställning med tv-spels tema som ska hållas i Tokyo, arrangerad av RKade. Det här är en av de tavlorna, de andra ska ni också få se någon dag framöver. Dock är det här den enda av dom som jag spelade in en timelapse med.

Kommer finnas mer info på hans sida om det senare och jag kommer hojta till med mer info då det börjar närma sig och jag har exakta datum. 

Hoppas verkligen att ni ska gilla de här tavlorna, jag hade så roligt då jag gjorde dom och jag ville inte riktigt sluta måla på dom. Är det inte lite typiskt att då man väl är inne i något och har ett flyt så är det dags att avsluta och lämna landet!?


Translation.

Yay, time for time-lapse again! Left a bunch of paintings in Tokyo when we left. They are now waiting there to be part of an exhibition with video game theme tat will be held in Tokyo, organized by RKade. This is one of those paintings, will show you the rest some other day. (This is the only one of them I did a time-lapseon thou)Will come more info on his homepage and I update with more info as it approaches and I have exact dates. Really hope you will like these paintings, I had so much fun when I did them and I did not really want stop to paint on them. Is i not typical that when you really are into something it's time to quit and leave the country!?

 

Lashontae in swirls

Fick tvinga mig själv att inte rita in fler snirklar och mönster. Sjukt roligt att teckna men finns en gräns på hur mycket som är rimligt att klämma in.  Så här blev den iaf, min teckning av Lashontae. Gjord med färgpennor (holben och faber pastell albrecht durer), posca och akvarell, några koppar kaffe och en halv påse chips…
Hoppas du gillar den!

 

Translation.

Had to force myself not to draw more patterns and swirls. So fun to draw but there is a limit on how much is reasonable to squeeze into a drawing. But here it is, my drawing of Lashontae. Made with Pencils (holben and Faber castell albrecht durer), posca and aquarelle, a few cups of coffee and half a bag of chips...
Hope you like it!

 

Pennor framme igen!


Efter några dagar utan att ha ritat så börjar det klia i mina fingrar och jag kan inte riktigt koncentrera mig på något och kan inte tänka på annat än att rita, så kändes sjukt skönt att rota fram pennorna och lite papper att leka med igen. Just nu ser det ut så här framför mig, ska strax ta en paus och åka in till stan och förhoppningsvis köpa oss en bil. Och köper man bil får man äta bil-glass. Yay!
 
                         

Translation.
After a few days without drawing it starts to itch in my fingers and I can not concentrate on something and can not think of anything but to draw, so felt sooo nice to dig up the pens and some paper to play with again. Right now it looks like this in front of me, will soon take a break and head into town and hopefully buy us a car. And when you buy a car you get to eat ice cream in the car. Yay!

 

So much trip

 
Ursäkta bloggtystnaden. Har varit på resande fot och har haft massor att att fixa och göra sista tiden i Tokyo och jag har jobbat sena kvällar för att bli klar med några målningar till en utställning.

Vi hade dessutom felplanera våran utflytt av lägenheten. Då vi trodde att vi hade en dag kvar att flyttstäda och packa och dona på så blir vi väckta av att det ringer på dörren en morgon och de tyckte att det var dags att stänga av gas och vatten och besikta lägenheten. Paniken!Vi lyckades förhandla till oss några extratimmar, städa lägenheten, panikboka hotell och panikpacka ihop våra saker i lådor som vi fick släpa runt halva Tokyo till hotellet eftersom posten hade hunnit stänga så vi inte kunde skicka hem dom samma dag.

På det klämde vi in en sista hejdå middag med vänner, somnade fyra på natten, upp tidigt dagen efter för att skicka paket och dona sista ärenden innan vi påbörjade våran resa hem. Kan nog säga att vi var rätt möra och trötta så vi äntligen kom hem till Sverige igen. Nu så ska vi bara vila upp oss lite och sen är allt som vanligt igen här på bloggen!

 


Translation.

Sorry for the blog silence. Have been traveling and have had lots to fix and do this last time in Tokyo and I 've been working late nights to get ready with some paintings for an exhibition. We also managed to mess up the moving out of the apartment date. When we thought we had one day left to clean out and pack out stuff we waken up by the doorbell ringing in morning and they thought it was time to turn off gas and water and inspect the apartment. Panic ! We managed to negotiate a few extra hours , cleaned the apartment , panic booked hotel and panic packed our things in boxes that we were forced to carry around half of Tokyo to the hotel because the postoffice was closed so we could not send them the same day. On that we squeezed in one last goodbye dinner with friends , went to sleep four at night, up early the following day to send packages and do some last errands before we began our journey home . Can say that we were pretty sore and tired when we finally came back to Sweden . Now we'll just need rest up a little and then all is back to normal here on the blog!

RSS 2.0